Workshop:
Stress & Burn-out Preventie


 

Stress en burn-out zijn géén modewoorden.
Ze zijn signalen van het tijdvak waar we nu in leven om ernstig te nemen.

Enkele feiten:

Cijfers Stress & Burn-out

 • 220.000 werknemers en 33.000 zelfstandige ondernemers kampten in 2013 met burn-out en functioneren niet meer 100% adequaat in hun werk
 • Dit is respectievelijk 9,6% en 10,2% van de actieve bevolking
 • Meer vatbaar bij werknemers voor burn-out zijn:
  • Vrouwen (10,1%)
  • Middenkader (12%)
  • Kader (12,4%)
  • Onderwijsmedewerkers (10,5%)
  • Voltijders (10%)
  • 55+ers (10,3%)
 • Meer vatbaar bij zelfstandige ondernemers voor burn-out indien:
  • er in de toekomst vermindering van de activiteit wordt verwacht
  • er in de toekomst stopzetting van de activiteit wordt verwacht
 • Werknemers met burn-out symptomen rapporteren:
  • hogere verzuimcijfers
  • hogere verloopintenties
  • lagere intenties om te werken tot aan pensioengerechtigde leeftijd
 • Grootste risicofactoren die burn-out symptomen triggeren:
  • hoge werkdruk
  • emotionele belasting
  • problematische relatie met leidinggevende
  • onvoldoende afwisseling
  • gebrek aan autonomie
 • Kost aan de maatschappij werd in 2012 op 4 miljard euro geschat (voor Nederland)

Persoonlijke impact

 • Fysieke uitputting dewelke een lang herstel vereist
 • Met de fysieke uitputting gaat emotionele uitputting gepaard die het welzijn aantast (met mogelijks psychische en familiale problemen tot gevolg)
 • Verminderde of dalende inkomsten en eventueel hoge medische kosten met nadelige impact op de financiële situatie van de persoon

Sociale impact

 • Druk op partner, en/of gezin, die zich vaak machteloos voelt omdat de (aankomende) burn-out patiënt vaak:
  • niets wil horen van de goede raad
  • de signalen negeert
  • zich afreageert
 • Druk op familie en vrienden waarvan de (toekomstige) burn-out patiënt gaat vervreemden

Organisationele impact

 • Hoger ziekteverzuim met bijhorende kosten
 • Verhoging van het verloop (wegens ontevredenheid werkdruk)
 • Verminderde productiviteit en ook een verminderde creativiteit en innovatie

Hoe stress reguleren en burn-out voorkomen?

Samen met Ann Mertens, business- en welzijnscoach gespecialiseerd in stress en burn-out preventie, bieden wij een integrale aanpak aan op maat van jouw organisatie om stress te reguleren en burn-out te voorkomen.

We werken voor en achter de schermen samen met jou aan een duurzaam preventiebeleid dat aanslaat en realistisch is.

Voor de schermen bieden wij volgende aan:

Een eendaagse workshop voor de medewerkers die meer duiding geeft bij het herkennen van de verschillende niveaus van stress en hoe het niet tot een burnout te laten komen. Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Wat is stress?
 • Lichamelijke, psychische en sociale componenten van stress
 • Niveaus van stress
 • Stressgevoelige persoonlijkheidsstructuren & persoonlijke 'drivers'
 • Stress-inducerend gedrag & meta-programma's
 • Omgaan met stress in de verschillende fases (bij jezelf, bij anderen)
 • Wat is de maatschappelijke kost van stress?
 • Praktische tips & tricks ter preventie van stress en burn-out
 • ...

Een eendaagse workshop voor de leidinggevende die zich meer toelegt op:

 • Stress- en burn-outsignalen herkennen en gepaste reageren
 • Stress meten in je team
 • Onderzoeken van waarden- en normenpatroon in je team
 • Creëren van duidelijke organisatiestructuur (ook in veranderende tijden)
 • Verwijzen naar opvangmogelijkheden

Achter de schermen

Achter de schermen maken we samen een objectieve analyse m.b.t. stress en burn-out binnen jouw organisatie om:

 • zicht te krijgen op waar het stressniveau binnen je organisatie zich nu bevindt
 • wat een gezond en aanvaardbaar stressniveau kan zijn
 • welke de op te ruimen obstakels zijn om dit niveau te halen
 • welke acties hiervoor nodig zijn

En bouwen we samen aan een plan van aanpak dat realistisch en duurzaam is.

Naast dit aanbod bestaat er ook de mogelijkheid voor individuele (welzijns)coachings.

 

 

Wie is Ann Mertens?

Mijn missie is mensen te begeleiden in het worden wie ze zijn.
Mijn missie is de ware stralende mens te ontdekken die verscholen zit onder het stof
dat er sinds de eerste levensadem op neerdwarrelde.

Vanaf het prille begin worden we overspoeld met denkwijzen van anderen (ouders, school, maatschappij...) en nemen we ze op alsof ze de onze zijn. Tot we uiteindelijk niet meer weten wie we zijn. En dan doen we ‘zus’, terwijl we eigenlijk ‘zo’ willen doen. We voelen onbewust wel ongeveer waar het schoentje wringt, maar weten niet precies waar en ook niet hoe dat komt.

Mensen meer in lijn brengen met zichzelf en zo meer energie, meer harmonie en meer vrijheid genereren, geeft me voldoening. Getuige mogen zijn van een aha-erlebnis of van een sprankel die opnieuw ontstaat in de ogen van een coachee, maakt me gelukkig.

 

Geïnteresseerd?

Stuur me gerust een mail via Lisbeth@lisbethpeeters.com of
bel op 0497 48 84 44 voor meer informatie.

Lisbeth@LisbethPeeters.com
GSM: 0497 48 84 44
Brussel - Gent - Antwerpen